Björndal Psykologi AB 

Psykologisk behandling / terapi

Vi hjälps åt att förbättra ditt mående

Har du hamnat på en plats i livet där du inte önskar vara, eller fastnat i ett mönster som du inte lyckas ta dig ur på egen hand? Behöver du hjälp att förstå vad det är du besväras av, att hitta samband mellan dina känslor, tankar och tidigare erfarenheter?

Jag heter Jenny Björndal och är legitimerad psykolog. Jag tar emot vuxna för psykologisk behandling / terapi vid en privat psykologmottagning på Södermalm, och genom videobesök.

Vad kan vi arbeta med?

Områden som kan vara aktuella att arbeta med är exempelvis ångest, nedstämdhet, svag självkänsla, sorg, stress och utmaningar i relationer. 

Hur går det till?

Vi inleder med ett eller några besök där vi ringar in de områden som du besväras av och formulerar ett fokus för vårt fortsatta arbete. Det är viktigt att du känner dig trygg med mig som behandlare och med den metod vi använder.  

Besökens längd och frekvens kommer vi överens om utifrån dina behov och önskemål. Det inledande besöket tar vanligtvis 2 timmar och därefter är ett vanligt upplägg 1 timme per vecka, men vi kan också boka längre besök med lite längre tid mellan besöken.  Behandlingens längd beror på vad det är du önskar hjälp med, och kan variera från ett par besök till en längre behandling. 

Jag arbetar med metoder som har stöd i forskning. I huvudsak arbetar jag med en korttids-behandling som vilar på psykodynamisk grund; Intense Short Term Dynamic Psychotherapy "ISTDP". Metoden har vetenskapligt stöd för de flesta vanliga formerna av psykisk ohälsa såsom depressioner, ångest, PTSD, beroende, borderline och bipolaritet, och har även stöd för behandling av psykosomatiska besvär/medicinskt oförklarade symtom såsom huvudvärk, smärta, yrsel, IBS med flera. Läs mer om metoden här:   https://istdpsweden.se/istdp/

Jag kan även erbjuda Dynamisk Interpersonell psykoterapi, som bland annat fokuserar på svårigheter i relationer, KBT för ångest och depression och stödsamtal vid exempelvis sorg. Jag har erfarenhet av att arbeta med behandling vid riskbruk och beroende kopplat till alkohol, vid neuropsykiatriska diagnoser (ADHD och Autism).

För din säkerhets skull

Som psykolog är jag underställd tystnadsplikt, krav på journalföring och Psykologförbundets yrkesetiska regler. Företaget uppbär en patient- och ansvarsförsäkring.